Biodizel

10.06.2011. godine Extra Auto Tansport je počeo samostalnu proizvodnju biogoriva od sirovina biljnog i životinjskog porekla. Potpuno automatizovanim postrojenjem dnevnog kapaciteta 2000 litara upravljaju stručna lica sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U cilju sačuvanja životne sredine i zarad smanjenja troškova Extra Auto Transport se odlučio na ovakav korak.