Usluge

„Extra Auto Transport“ poseduje odgovarajuću mehanizaciju i vozila kojima uspešno obavlja sledeće usluge:

 • Niskogradnja
 • Cementna stabilizacija tla
 • Hladna reciklaža puteva
 • Izgradnja pristupnih puteva
 • Krčenje, čišćenje i prizmiranje svih vrsta terena
 • Sve vrste iskopa (zemlja, glina, ruda…)
 • Prevoz rinfuzne robe (šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta, uljane repice, ...)
 • Prevoz mazuta
 • Prevoz melase
 • Prevoz gotovih proizvoda i sirovina u režimu hlađenja od +4 do -30C
 • Prevoz kamena, uglja i rude (kade i trostrane kipe)
 • Utovar rinfuzne i paletne robe
 • Istovar rinfuzne i paletne robe
 • Vađenje šećerne repe
 • Čišćenje i utovar šećerne repe
 • Skladištenje rinfuzne i džakirane robe