Politika Kvaliteta

„Extra Auto Transport“ vodi računa o kvalitetu

politika-1

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

politika-2

ISO 14001

Zaštita životne sredine

politika-3

OH & S Politika

Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu